ลิก ลิก ลิก                            ลิก

ปูนทีพีไอ 198 
ก้าวไปอีกขั้นกับความสำเร็จของปูนซีเมนต์ทีพีไอ ได้ส้รางสรรค์ปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะงานฉาบ งานก่อ
ปูนทีพีไอ 198 สูตรใหม่
ปูนซีเมนต์คุณภาพสูง ผลิตสูงกว่ามาตราฐาน Masonry Cement ASTM 91 Type N
ปูนทีพีไอ 198 สูตรใหม่
ถูกออกแบบส่วนผสมใหห้เหมาะกับงานฉาบ และงานก่อโดยเฉพาะซึ่งโดดเด่นด้วยคุณภาพ

ราคา 89 บาท/ถุง
* ราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตต่างๆ


* ราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตต่างๆ
* ราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตต่างๆ
* ราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตต่างๆ

(+66)634 378 202  
แน็ค
หรือ คลิก Line @

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 201,987