ลิก                              ลิก                             ลิก

* ราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตต่างๆ

* ราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตต่างๆ

* ราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตต่างๆ

ติดต่อเลย

(+66)634 378 202  
แน็ค
หรือ คลิก Line @

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ปูนโครงสร้าง
ปูนโครงสร้าง เป็นปูน ทีพีไอ และเป็นปูนซีเมนต์ชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เป็นปูนโครงสร้าง ที่ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ในมาตราฐานอุตสาหกรรม ปูนโครงสร้างเป็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะนำไปใช้กับงานด้านก่อสร้าง งานคอนกรีตที่มีความต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป ซึ่งปูนโครงสร้างมีหลากหลลายประเภท ดังนี้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เป็นปูน ที พี ไอ แดง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนมีคุณสมบัตติถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตราฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2547 และมาตราฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เหมาะสำหรับงานที่จะนำไปใช้กับงานก่อสร้าง งานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่นงานคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพานน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ปูนโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่ให้กำลังอัดเร็วในระยะสั้น ผลิตโดยให้คุณภาพปูนมีสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตราฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 เหมาะที่จะทำไปใช้กับงานคอนกรีต ที่ต้องการให้รับน้ำหนักและถอดแบบได้รวดเร็ว ใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น คาน เสาไฟฟ้า ปูนโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่มีความต้านทานต่อซัลเฟตสูง และยังเป็นปูนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในมาตราฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 เหมาะสำงานโครงสร้างที่อยูในทะเล หรือโครงสร้างที่มีดินเค็ม เง่นงานก่อสร้างท่าเรือ สะพานปลา อาคาร และสิ่งปลูกสร้างริมทะเล เป็นต้น

Visitors: 198,542