บอร์ดพื้น

บอร์ดฝ้าเพดาน

บอร์ดผนัง

 

         ทีพีไอบอร์ด 
            ทีพีไอบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งของ ทีพีไอบอร์ด ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่มีคุณภาพสูง ผสมเส้นใยกระดาษหรือเส้นใยเซลลูโลส และผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ที่มีน้ำหนักเบา ป้องกัน ความชื้น ทนต่อแรงกระแทก ปราศจากใยหินที่เป็นอันตราย ปลอดภัยไร้ปลวกและเชื้อรา ทนไฟ ไม่ลามไฟ เหนียวแน่น คงทนไม่หดตัว  ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว และง่ายสำหรับการติดตั้ง ทั้ง เจาะ ทั้ง ตอก

Visitors: 128,829