ติดต่อเรา


ปรัชญา โสปันหริ (แน็ค)
พนักงานฝ่ายขาย
สาขาปทุมธานี
โทร : 063 437 8202
อีเมล : Worldcentauri28@gmail.com
 

 

 
จันทร์เพ็ญ รามวงษ์ (หวาน)
พนักงานฝ่ายขาย
สาขาปทุมธานี
โทร : 095 058 0246
อีเมล : Worldcentauri18@gmail.com

 

 

  
ภควดี หัสจรรย์ (มาย)
พนักงานฝ่ายขาย
สาขาปทุมธานี
โทร : 062 751 0005
อีเมล : Worldcentauri4@gmail.com
 


วัชรภรณ์ นาคเตี้ย (แน็ต)

พนักงานฝ่ายขาย
สาขาสระบุรี
โทร : 092 968 8457
อีเมล : nattkb123@gmail.com
   
กมลรัตน์ หลักคำ (มุก)
พนักงานฝ่ายบัญชี
สาขากรุงเทพ
โทร : 0837179052
อีเมล : Worldcentauri40@gmail.com
 
สุกัญญา กอสันเทียะ (กล้วย)

พนักงานฝ่ายบัญชี
สาขากรุงเทพ
โทร : 0615180597
อีเมล : Worldcentauri39@gmail.com
 

 เว็บไซต์: https://www.facebook.com/worldcentauri/

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 351,258