อุปกรณ์เสริมกระเบื้องหลังคา ตราทีพีไอ TPI Roof Tile Tool
ทีพีไอ,tpi,shop-tpi,อุปกรณ์,อุปกรณ์ทีพีไอ,แผ่นลอน,หลังคาแผ่นลอน

อุปกรณ์ครอบหลังคาแผ่นลอน อุปกรณ์ครอบหลังคาแผ่นเรียบ ทีพีไอ ตรา TPI

อุปกรณ์,ทีพีไอ,tpi,shop-tpi,อุปกรณ์ทีพีไอ,แผ่นเรียบ,หลังคาแผ่นเรียบ,กระเบื้องแผ่นเรียบ

อุปกรณ์ครอบหลังคาแผ่นลอน อุปกรณ์ครอบหลังคาแผ่นเรียบ ทีพีไอ ตรา TPI

ทีพีไอ,tpi,shop-tpi,อุปกรณ์,อุปกรณ์ทีพีไอ,ลอนคู่,หลังคาลอนคู่

ทีพีไอ,tpi,shop-tpi,ลอนคู่,หลังคาลอนคู่,อุปกรณ์หลังคาลอนคู่ทีพีไอ
 

สำหรับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง หลังคาทีพีไอ ทั้ง กระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบหลังคายูโทเปีย และ กระเบื้องหลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอเรีย และ ครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาถูก รวมถึงอุปกรณ์หลังคาชนิดต่างๆ ที่ช่วยดึงประสิทธิภาพ กระเบื้องหลังคาบ้านให้มีความแข็งแรง ทนทาน ยาวนาน
สำหรับอุปกรณ์เสริม การติดตั้ง ให้หลังคาบ้านสมบูรณ์ให้บ้านของคุณมีกระเบื้องหลังคาที่แข็งแรงและทนทาน ปราศจากความเสียหาย ทำให้หลังคา TPI ใช้งานอยู่คู่กับบ้าน ที่พักอาศัยของคุณ อบอุ่นปลอดภัย ซึ่งนอกจากการใช้กระเบื้องหลังคา TPI แล้ว อุปกรณฺเสริมเหล่านี้จะทำให้บ้านของคุณมีความเพอรืเฟต์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

อุปกรณ์เสริมหลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ทีพีไอ
ในส่วนของอุปกรณ์เสริมของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ตราทีพีไอประกอบไปด้วยครอบหลังคาในส่วนต่างๆ มากถึง 8 ส่วนซึ่งเป็นตัวช่วยในการติดตั้งกระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ครอบสันหลังคา
ครอบสันหลังคาใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคาบ้าน ควบคู่กับการติดตั้งว หลังคาแผ่นเรียบ ยูโทเปีย ทีพีไอ

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ครอบปิดจั่ว
ครอบปิดจั่ว ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณจั่วของหลังคาบ้าน ควบคู่กับหลังคายูโทเปีย ทีพีไอ

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ครอบตะเข้สัน
ครอบตะเข้สัน ใช้ติดตั้งบริเวณสันตะเข้หลังคาบ้าน ร่วมกับหลังคาบ้าน หลังคายูโทเปีย

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ในการติดตั้งตะเข้สัน นอกจากครอบตะเข้สันแล้ว ในส่วนปลายต้องใช้ครอบปิดปลายตะเข้สัน เพื่อให้หลังคาบ้าน หลังคายูโทเปีย เสร็จสมบูรณ์

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ครอบปั้นลม
สำหรับติดตั้งบริเวณปั้นลมหลังคาบ้าน ควบคู่ไปกับหลังคายูโทเปีย ทีพีไอ

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ครอบปิดปลายปั้นลม
ติดตั้งในส่วนปลายปั้นลม หลังจากติดตั้งครอบปั้นลมแล้ว

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ครอบข้างติดผนัง
ทำหน้าที่คล้ายครอบข้าง แต่ใช้สำหรับติดตั้งในบริเวณที่ชนกับผนังเท่านั้น

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นเรียบ หลังคายูโทเปีย ครอบหัวผนัง
ครอบหัวผนัง สำหรับติดตั้งบริเวณหัวผนัง

อุปกรณ์เสริมหลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอร์เรีย ทีพีไอ
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน รุ่นลักซ์เซอเรีย ตราทีพีไอ นับเป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นลอน ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด ควบคู่ไปกับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรุ่นอื่นๆจากแบรนด์ชั้นนำด้วยกัน นับเป็นกระเบื้องมุงหลังคาที่อยู่คู่แบรนด์ทีพีไอและมีชื่อเสียงอย่างยาวนาน พร้อมไปด้วยอุปกรณ์เสริมเช่นครอบหลังคาชนิดต่างๆ

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอร์เรีย ครอบสันหลังคา
ใช้ติดตั้งตลอดแนวสันหลังคาบ้าน ควบคู่กับกระเบื้องมุงหลังคา

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอเรีย ครอบปิดจั่ว
ใช้ในการติดตั้งเพื่อปิดส่วนจั่วของหลังคาบ้านกับแผ่นกระเบื้องหลังคา

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอเรีย ครอบตะเข้สัน
สำหรับติดตั้งบริเวณสันตะเข้ของหลังคาบ้านกับหลังคาลักซ์เซอร์เรีย

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอเรีย ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ใช้ติดตั้งต่อจากครอบตะเข้สันเพื่อปิดด้านปลายของตะเข้สันหลังคา

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอเรีย ครอบปั้นลม
ใช้เพื่อติดตั้งปิดปั้นลมของส่วนหลังคาบ้าน

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอเรีย ครอบข้างติดผนัง
ในส่วนการติดตั้งครอบข้างด้านส่วนที่ติดผนังนั้นต้องใช้ครอบข้างติดผนังในการติดตั้งเท่านั้น

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอเรีย ครอบปิดปลายปั้นลม
หลังจากติดตั้งบริเวณปั้นลมหลังคาแล้ว การปิดปลายหลังคาจำเป็นต้องใช้ครอบปิดปลายปั้นลม

หลังคาคอนกรีต หลังคาแผ่นลอน หลังคาลักซ์เซอเรีย ครอบหัวผนัง
สำหรับการติดตั้งในส่วนที่เริ่มจากผนังจำเป็นต้องใช้ครอบหัวผนัง

อุปกรณ์เสริมหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ตราทีพีไอ
สำหรับอุปกรณ์เสริมหลังคา ที่เป็นครอบหลังคาของ หลังคาลอนคู่ ทีพีไอ นั้นมีมากถึง 14 ส่วน นับเป็นการเพิ่มรายละเอียด และ การเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ทีพีไอ เป็นอย่างมาก

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบสันโค้ง
ติดตั้งในบริเวณสันโค้งของหลังคาบ้าน

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบโค้งตะเข้
ครอบโค้งตะเข้ ลอนคู่ ใช้ติดตั้งบริเวณหลังคาที่มี 4 ด้านบรรจับกันได้

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบโค้งปิดปลาย
ใช้ติดตั้งปิดปลายบริเวณสันหลังคา

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบข้าง
ครอบข้างติดตั้งบริเวณส่วนข้างของหลังคาบ้าน

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบข้างปิดชาย
ครอบข้างปิดชาย ใช้ติดตั้งเพื่อปิดชายของครอบข้างแผ่นสุดท้าย

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบโค้ง 3 ทาง T
ใช้ติดตั้งบริเวณหลังคาบ้านที่หลังคามาบรรจบกัน 3 มุม เป็นมุมฉากคล้ายตัว T

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบโค้ง 3 ทาง Y
ใช้ติดตั้งบริเวณหลังคาบ้านที่หลังคามาบรรจบกัน 3 มุม เป็นมุมฉากคล้ายตัว Y

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบโค้ง 4 ทาง
ใช้ติดตั้งบริเวณหลังคาบ้านที่หลังคามาบรรจบกัน 4 มุม

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบสัน 10 15 20 องศา
ใช้ติดตั้งบริเวณสันหลังคาที่มีมุมแตกต่างกันสามารถเลือกใช้ได้ 3 แบบด้วยกัน

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบสันปรับมุม ตัวบน ตัวล่าง
ใช้สำหรับการติดตั้งเพื่อปรับมุมของหลังคา ก่อนติดตั้งครอบสันองศาต่างๆ

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบตะเข้ ตัวบน ตัวล่าง
สำหรับติดตั้งเพื่อปรับมุมสันตะเข้บริเวณหลังคา

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบปิดจั่วปรับมุม ตัวบน ตัวล่าง
ติดตั้งเพื่อปรับมุม บริเวณหน้าจั่วของหลังคาบ้าน

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบชนผนัง ซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย
สำหรับติดตั้งบริเวณ ในส่วนที่ครอบชนผนังทั้งด้านซ้ายและขวา

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาลอนคู่ ครอบสันเพิงแหงนลอน
ติดตั้งบริเวรสันหลังคาเพื่อเพิมความสวยงาม

อุปกรณ์หลังคา ส่วนเสริม นอกจากกระเบื้องมุงหลังคา ที่ช่วยให้หลังคาบ้านครบเครื่อง และเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลอดภัยและคุณภาพจากการติดตั้งที่ดีเยี่ยม
การทำหลังคาบ้าน นอกจากจะต้องใช้ กระเบื้องหลังคา และครอบหลังคายังมีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญในการติดตั้งอีกหลากหลาย

กระเบื้องหลังคาลอนคุ่ ทีพีไอ สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนคู่
สกรูมีความยาวมากกว่า 4 นิ้ว มียางรองสกรูขนาดใหญ่ สามารถป้องกันการรั่วซึมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แผ่นรองใต้ครอบหลังคาทีพีไอ
ในการติดตั้งครอบหลังคาและกระเบื้องหลังคา หากต้องการให้การติดตั้งได้รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น การใช้แผ่นรองใต้ครอบจะช่วยได้เป้นอย่างดี

แผ่นปิดเชิงชาย ทีพีไอ
หลังจากติดตั้งกระเบื้องหลังคาทีพีไอ การติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา ต้องมีระบบในการป้องกันใต้หลังคาบ้านด้วยซึ่ง แผ่นปิดเชิงชาย ทีพีไอ สามารถช่วยติดตั้งและป้องกันในส่วนนี้ได้

แปคุณภาพสูง ทีพีไอ
แปหลังคาสามารถใช้ติดตั้งด้วยกสรูหลังคาลอนคู่ ทีพีไอ ได้อย่างสะดวก

รางน้ำตะเข้ลอนคู่ ทีพีไอ
นอกจากการ ระบายน้ำ ด้วยตัวแผ่นของกระเบื้องหลังคาเองแล้ว การใช้รางน้ำ ถือเป็นส่วนสำคัญของการระบายน้ำจากหลังคาบ้านได้อย่างดี

กระเบื้องโปร่งแสง ทีพีไอ
สามารถใช้ติดตั้งควบคู่ไปกับกระเบื้องหลังคาลอนคู่ทีพีไอ ในบริเวณที่ต้องการใส้แสงแดดส่องผ่าน

 

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้สะดวก
ทีพีไอ,tpi,shop-tpi,กระเบื้องทีพีไอ,สินค้าทีพีไอ

           


อุปกรณ์ครอบหลังคาตราทีพีไอ


     อุปกรณ์ครอบหลังคาตราทีพีไอ ออกแบบมาโดดเด่นด้วยการเก็บขอบของกระเบื้องหลังคาตราทีพีไอ ที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้การมองสีสันของอุปกรณ์ครอบหลังคาตราทีพีไอ ดูเด่นชัด สร้างความหรูหรา โอ่อ่า งดงามยังมีสไตร์อุปกรณ์ครอบหลังคาตราทีพีไอ สะท้อนถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ
     อุปกรณ์ครอบหลังคาตราทีพีไอ ถูกออกแบบมาให้มีทั้งกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบและกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นลอน และมีสำหรับของกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นลอนคู่ เพื่อให้บ้านดู้วยสวยหรูหรา ด้วยสีพิเศษของอุปกรณ์ครอบหลังคาตราทีพีไอ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทั้ง ลมและแสงแดด ทำให้อุปกรณ์ครอบหลังคาตราทีพีไอ ดูสวยสดใสตลอดเวลา 

Visitors: 352,095