1.ด้วย SOLAR REFLECTION ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องหลังคา แผ่นเรียบลงได้ 7-14 องศา เมื่อเทียบกับ
               กระเบื้องหลังคา คอนกรีต แผ่นเรียบทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้องได้สูงถึง 81.6 %
            2.กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นเรียบ มีบัวดักน้ำลึกเป็นพิเศษ เพื่อกันน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้องหลังคา
            3.รางลิ้นด้านข้องของหลังคาคอนกรีต แผ่นเรียบ ลึกเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องหลังคา 
               แผ่นเรียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            4.เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนนกรีต แผ่นเรียบทีพีไอ แข็งแกร่ง ภายใต้มาตราฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ทุกขั้นตอน
               เหนียวแน่น ทนทานกว่า
            5.กระเบื้องหลังคา แผ่นเรียบ พ่นด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะ ทีพีไอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้สี
               หลังคาคอนกรีต แผ่นเรียบทนทาน ยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดดและฝน
            6.ผิวชั้นนอกของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นเรียบ เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเป็นพิเศษ รักษาพื้นผิวหลังคาคอนกรีต 
               แผ่นเรียบ ให้ทนทาน แข็งแกร่ง ป้องสีสวยจากแสงแดดและฝุ่นละออง


Visitors: 329,608